Företaget

Sedan 1992 har Zymotec Ab erbjudit högkvalitativa, ekonomiska och ekologiska lösningar på förpacknings- och transportutmaningar. I vårt breda utbud av olika industriförpackningar ingår till exempel plastbackar, storsäckar, pallar, ESD-förpackningar, cellplastskivor, fat, IBC-behållare och metallbehållare. Våra vanligaste produkter finns tillgängliga i lager för snabb leverans. Utöver det är vårt erbjudande av helt kundanpassade lösningar samt kundspecifik förpackningsdesign en grundläggande del av vår tjänst. Vår kundbas är bred och sträcker sig från stora företag till enskilda bönder. Vår korta leveranskedja och lång erfarenhet garanterar kvalitet, konkurrenskraftiga priser och flexibla leveranstider. AAAVår verksamhet bygger på finansiell soliditet och pålitlighet, vilket skapar grunden för långsiktiga kund- och leverantörsrelationer.

Miljövänlighet

Ansvarighet

 • våra produkter är tillverkade av återvinningsbart material
 • vi strävar efter att kontinuerligt minska vårt koldioxidavtryck samt främja återvinning
 • vi föredrar användning av återvunnet material och återanvändbara förpackningar
 • vi erbjuder våra kunder hållbara och miljövänliga lösningar
 • vi främjar kretsloppsekonomin
 • vi återvinner och sorterar det avfall som uppstår vid våra leveranser
 • vi producerar flertal förpackningslösningar som hjälper till att behandla och återvinna avfall
  • vi är engagerade i hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet
  • med hjälp av våra etiska verksamhetsprinciper (uppförandekod) definierar vi verksamhetsmetoderna för vår leveranskedja och kommunicerar till intressenter om bland annat arbetsförhållanden, jämställdhet, arbetarskydd samt omhändertagande av miljön
  • vi följer de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ

kierratys

En återanvändbar plastlåda orsakar 88% mindre utsläpp än en motsvarande engångspapplåda, och i sin tur är koldioxidavtrycket för en plastpall i genomsnitt ca 50% mindre än för en träpall p.g.a. den högre återvinningsgraden. (Reloop & Zero Waste Europe, 2020). Klicka här för att läsa mer om återvinningsbarheten av våra produkter

 

Våra kunder: