Våra återvinningsbara produkter

Miljövänlig verksamhet är en viktig del av våra värderingar. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter det minsta möjliga koldioxidavtrycket och vi främjar självklart återvinning. Tvärtemot vad många tror kan plastförpackningar vara bättre för klimatet och miljön än trä- och kartongförpackningar. Skillnaden är tydlig, särskilt när man jämför återanvändbara och hållbara plastförpackningar, som plastpallar och lådor, med engångsförpackningar. På grund av sin långa livslängd behöver plastpallar och plastlådor inte bytas ut så ofta. Många lådor i vårt urval är platssparande för de kan också staplas inuti varandra, vilket i sin tur minskar miljöskador orsakade av transporten. Dessutom är plastförpackningar lätta och dess material är lättare att återvinna vid slutet av sin livscykel och användas som material för tillverkning av nya förpackningar. Våra produkter är 100% återvinningsbara.    

Våra produkter kan tillverkas helt eller delvis av återvunnet material. De flesta av våra plastpallar är av helt återvunnet material. Flera av våra plastlådor kan tillverkas av återvunnen plast. Vissa livsmedelsgodkända förpackningar i vårt sortiment, såsom brödbackar, kan vid behov tillverkas av delvis återvunnet material.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information om våra plastförpackningar av återvunnet material!

En hållbar plastförpackning är ett miljövänligt alternativ för engångsförpackningar tillverkade av trä och kartong!